SENASTE NYTT

Årsmöte

15 maj 2018 13:02

Klubben välkomnar alla medlemmar till årsmöte!

Tisdagen den 12/6 kl 19:00

Ärenden som skall behandlas skall vara till styrelsen tillhanda senast tre veckor för årsmöte.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet senast en vecka före årsmötet.

Varmt välkomna!

Rss Skriv ut